Forum voor papua pagina
Startpagina.nl Dochters op alfabet Categorieen Voor kids Luister radio Kijk TV Meer Startpagina

papua.startpagina.nl/prikbord

Dit prikbord is vernieuwd. Discussieer verder en registreer je op het nieuwe forum: papua.startpagina.nl/forum/

Ga naar discussie: VorigeVolgende
Ga naar: DiscussielijstNieuw berichtZoekenLog inPrint
 • Uitgeklapt op datum • Uitgeklapt met draadjes

Voormalige "Nederlandse" Papua in "Vreemdelingen"bewaring ! ! !

Gepost door: S.Goossensen ()
Datum: 12 juli 2011 02:26

Zwolle, 09 juli 2011.

Voormalige "Nederlandse" Papua in "Vreemdelingen"bewaring ! ! !

Aan: M. Rutte -Minister president
G. B. M. Leers -Minister voor Integratie en Asielbeleid
U. Rosenthal -Minister van Buitenlandse Zaken

Geachte heer M. Rutte, G.B.M. Leers en U. Rosenthal.


Tevens aan de fractievoorzitters van de politieke partijen in de Tweede Kamer der Staten Generaal, te weten: A. Pechthold (D'66), S. Blok (VVD), E. Roemer (SP), J. Cohen (PvdA), A. Slob (ChristenUnie), J. Sap (Groen Links), G. Wilders (PVV), S. Buma (CDA), C. v.d. Staaij (SGP), M. Thieme (P v d Dieren).


Een coördinator van VluchtelingenWerk Nederland wierp me voor de voeten dat ik inzake voormalig Nederlands Nieuw Guinea, nu West Papuageheten, in een beerput terecht zou komen, zeker inzake de tekortkomingen vanuit de Nederlandse Overheid vanaf 1962. Die uitlating kwam mij zeer zeker niet onbekend voor gezien de activiteiten die ik bezig in de onderbouwing en ondersteuning in asielprocedures van ook mensen uit dat voormalige Nederlands Oost Indië.

Als antwoord gaf ik hem aan dat wij ons schamen moesten voor de manier van doen van al onze kabinetten vanaf 1962, maar ook voor al die kamerleden die vanaf 1962 in de Tweede kamer der Staten Generaal hun verantwoordelijkheden voor alle voormalige Nederlanders / Medelanders niet hebben opgepakt, oren, ogen en geweten hebben gesloten voor die mensonterende praktijken die daar tegen de menselijkheid gebeurd zijn en nog gebeuren.

Ongetwijfeld zal men zeggen: We weten / wisten het niet, waar heb ik die zinsnede eerder gehoord, echter in een andere taal, nl.: wir haben es nicht gewüsst ! ! !, ook onder de oudere politici zullen er velen zijn die zich dat zeker herinneren.

We hebben het dus over het laatste gedeelte voormalig Nederlands Oost Indië, in deze situatie voormalig Nederlands Nieuw Guinea, nu West Papua geheten. De bewoners daar hebben / hadden tot 1962 officiële nederlandse geboortebewijzen, met als tekst: geboorteakte Nederlands Oost Indië ! ! !

Daarop gebaseerd, dus zij waren in het bezit van de nederlandse nationaliteit en het burgerwetboek geeft aan dat iemand bij zijn geboorte een nationaliteit krijgt, in dit geval op Nederlands Nieuw Guinea de nederlandse nationaliteit en men kan eveneens uit dat burgerwetboek bij redelijk normaal gedrag die nationaliteit maar zo niet kwijtraken.

Maar Nederland is, als het de overheid uitkomt in hun voordeel, het land van de onbegrensde mogelijkheden, in de Vreemdelingenwet is er altijd wel een artikel dat een vorige positieve uitspraak / oplossing omzet in een negatieve beslissing.

In deze situatie gaat het om Donatus Dony Karuri , in Nederland gekomen in 2008 om asiel aan te vragen hetgeen uiteindelijk uitmondde in een negatieve beschikking. Enkele weken geleden een Herhaalde Asielaanvraag in Den Bosch, die eveneens uitmondde in een negatieve beschikking, je hebt dan nog de mogelijkheid om een VoVo (Voorlopige Voorziening) aan te vragen en een beroepsituatie in te dienen, echter in het land van de onbegrensde mogelijkheden (zoals hierboven benoemd) heeft de overheid in deze situatie zoveel in tijd geknepen dat op een fatsoenlijke manier verdedigen onmogelijk is.
Daarnaast is Donatus Dony Karuri tijdens die Herhaalde Asielaanvraag in Vreemdelingenbewaring genomen, want denkt de overheid, als de beschikking negatief is hebben we hem al te pakken voor de uitzetting.

Als Donatus Dony Karuri (56 jaar) uitgezet gaat worden, waar naartoe zou hij dan moeten worden uitgezet?

In 1984 is hij gevlucht uit West Papua (voormalig Nederlands Nieuw Guinea) naar het aangrenzende Papua New Guinea (PNG-het voormalige Australische New Guinea) en volgens een schrijven van de UNHCR is Donatus Dony Karuri door de overheid van datzelfde Papua New Guineaerkend als vluchteling !
Deze erkenning is gebaseerd op het feit dat Donatus Dony Karuri meer dan actief geweest is voor de OPM, de vrijheidsbeweging van de Papua's in voormalig Nederlands Nieuw Guinea (West Papua) en nu zuchtend onder de mensonterende overheersing van Indonesië.

Donatus Dony Karuri verbleef van 1984 - 2008 (24 jaar dus ! ! !), in of in de directe omgeving van één van de ca. 10 vluchtelingenkampen van de UNHCR, die zijn gevestigd in het grensgebied van West Papua (Indonesië) en Papua New Guinea en wel op het grondgebied van Papua New Guinea, vandaar de erkenning voor Donatus Dony Karuri als vluchteling door Papua New Guinea.

Stelt u zich eens voor, 24 jaar wonen ?, leven en verblijven in een vluchtelingenkamp en u weet ongetwijfeld vanuit de beelden jaar in, jaar uit, hoe die vluchtelingenkampen er uitzien. Maar denkt u dan tevens aan het feit dat Donatus Dony Karuri bij zijn geboorte de nederlandse nationaliteit verkreeg, totdat in 1962 hij en honderdduizenden anderen van de éne op de andere dag de indonesische nationaliteit door de strot heengeduwd kregen. Hebben zij daarom gevraagd ?

En denkt u eens aan de 30.000 Papua's (ook voormalige nederlandse Papua's ?) die vermoord zijn tussen 1962 en 1969, toen voormalig Nederlands Nieuw Guinea onder het overgangsbewind viel van de Verenigde Naties en de Amerikanen al vele miljarden overmaakten naar de Indonesische overheid om in 1963 in het bezit te komen van de rijkste mijnen ter wereld en de Indonesische overheid vele tientallen duizenden MENSEN verdreef van huis en haard om de Amerikanen tot hun gerief te laten komen !

En denkt u eens aan de ca. 13.000 Papua's (ook voormalige nederlandse Papua's ?) , die in het begin van de zeventiger jaren zijn VERMOORD op de grens van voormalig Nederlands Nieuw Guinea en voormalig Australisch Nieuw Guinea in de geieden in de omgeving vanJayapura.

En denkt u eens aan de vele doden onder de Papua's (ook voormalige nederlandse Papua's ?) , die in de eerste helft van de tachtiger jaren vielen toen de Indonesische luchtmacht hen bestookte met NAPALM-BOMBARDEMENTEN.

En denkt u eens aan april 2003, toen de Indonesiërs, door militaire operaties, duizenden Papua's (ook voormailge nederlandse Papua's ?)woonachtig in 25 dorpen vanuit/vanaf huis en haard verdreef de oerwouden in in de omgeving van Wamena.

En denkt u eens aan oktober 2004, toen de Indonesiërs, door militaite operaties, 6400 Papua's (ook voormalige nederlandse Papua's ?) , verdreef uit de omgeving van Mulia vanuit/vanaf huis en haard de oerwouden in.

En denkt u eens aan augustus 2005, toen de Indonesiërs door BRIMOB (geheime politie) ca. 10.000 Papua's (ook voormalige nederlandse Papua's ?) in een operatie over de kling joeg in een anti-OPM operatie.

En denkt u eens aan maart 2006, toen de Indonesiërs 1.200 Papua-studenten bij Abepura (omgeving Jayapura) over de grens naar Papua New Guinea verdreef (misschien ook studenten van nederlandse Papua-afkomst ?)

En denkt u eens aan januari 2007, toen de Indonesiers ca. 5.400 Papua's (het wordt vervelend, vindt u niet: ook voormalige nederlandse Papua's ?) door militaire operaties uit het gebergte richting Mulia verdreef.

En denkt u eens aan augustus 2007, toen de Indonesiërs een beduidend onbekend aantal Papua's (misschien ook wel veel Papua's met duidelijke nederlandse roots !) verdreef uit de Jaimo Valley.

En denkt u eens aan juni 2009, toen de Indonesiërs honderden Papua's verdreven uit Puncak Jaya (zouden hier ook Papua's tussen hebben gezeten van nederlandse afkomst ?)

En realiseert u zich eens dat er tussen 2003 en 2010 ca. 50.000 tot 70.000 Papua's zijn verdreven, oud Nederlanders / Medelanders en Papua's waarvan de ouders of grootouders in het bezit waren van de Nederlandse nationaliteit.

En denkt u eens aan mei/juni 2010, toen de Indonesiërs vele duizenden Papua's verdeven uit de omgeving van Mulia door militaire operaties.

Het zou best kunnen zijn, dat hier Papua's bij zijn geweest die in het bezit waren van de Nederlandse nationaliteit, of waarvan de ouders en/of grootouders in het bezit zijn/waren van de Nederlandse nationaliteit in 1962 ! ! !

En denkt u dan aan de ca. 10 vluchtelingenkampen van de UNHCR op de grens van West Papua (Indonesië) en Papua New Guinea (voormalig Australisch Nieuw Guinea) , waar tussen de 12.000 en 15.000 Papua's verkommeren. Papua's die een hoog OPM-gehalte hebben, gevochten voor hun vrijheid tegen de Indonesiërs.

Vluchtelingen die leven onder mensonterende omstandigheden, erkend als vluchteling door PNG (Papua New Guinea) en daar blijft het bij, want de UNHCR makt zich niet druk, zij richten hun activiteiten op de onderlinge verhoudingen tussen Indonesië en Papua New Guinea.

En u mag iets anders (be)denken, maar veel van bovengenoemde gegevens komt uit de rapporten van de UNHCR, waarover oud minister president Ruud Lubbers als Hoge Commissaris voor Vluchtelingen fungeerde van 2001 tot 2005.

En u mag iets anders (be)denken, maar alle kabinetten, alle ministers vanaf 1962, alle kamerleden vanaf 1962 hebben deze GENOCIDE, waarin tot op heden ca. 300.000 tot 500.000 Papua's zijn omgekomen, vermoord en worden vermist, ter kennisgeving aangenomen zonder ook maar één stap of één aktie te ondernemen.

Ja, incidenteel werden er heel soms in de Tweede Kamer der Staten Generaal enkele vragen gesteld aan een Minister van Buitenlandse Zaken, maar die werden dan na een lange periode schriftelijk afgedaan met de mededeling dat er aan de Indonesische overheid vragen waren gesteld en die zou er op toezien dat er geen MISDADEN tegen de Menselijkheid zouden worden gepleegd.

Rapporten van Yale, Amnesty International, Universiteit van Sidney en Duitse / Engelse / Scandinavische Hulpverleningsorganisaties worden ook door deze overheid in ontvangst genomen en na gelezen te zijn, achteloos terzijde gelegd.

Amnesty International heeft haar werknemers van niet Indonesische nationaliteit al tijden geleden teruggetrokken uit West Papua, Cordaid is al helemaal verdwenen uit West Papua, Justitia et Pax stopt aan het einde van 2011 omdat zij geen subsidie meer zullen ontvangen van de nederlandse overheid.

Nederland heeft zijn voordeel onder de noemer VOC-mentaliteit binnengehaald en of er nu een Papua meer of minder wordt vermoord, daar liggen we in Den Haag niet van wakker van, het is de "Ver van ons Bed-show", en laten we die periode maar snel vergeten, wij moeten verder naar morgen.

Nee we debatteren liever over hoofddoekjes dan over die vele mensen en kinderen die ons niet meer van nut zijn, we debatteren liever over de fouten en onvolkomenheden van anderen dan over ons eigen doen en laten.

Wat vanaf 1962 daar heeft plaatsgevonden daar zijn wij niet verantwoordelijk voor, laten ze zich zelf maar redden.

Ik wijs u op de maandelijkse rapporten van het West Papua Advocacy Team (WPAT), die ook al jaren aangeven dat de Rechten van de Mens door de Indonsische overheid op West Papua met handen en voeten worden getreden. En Nederland, zij zwijgt stil, want als dat verleden weer aan de oppervlakte komt, kunnen wij zeker de Papua's niet meer in de ogen kijken.

Terug naar Donatus Dony Karuri, weggestopt in een cel in vreemdelingenbewaring, geboren in 1955, 7 jaar oud toen de Indonesische genocide het ook over hem te zeggen kreeg, na 24 jaar vluchtelingenkamp en 3 jaar Asielzoekerscentra in Nederland op het punt weer te worden teruggestuurd naar de hel waar hij uit vandaan kwam.

Is hij de enigste op dit moment in Nederland ? Nee er zijn ook nog Solemon Watopa en zijn echtgenote Yanti Numberi, lotgenoten van Donatus Karuri, Watopa en Numberi zijn geboren uit Nederlandse ouders op voormalig nederlands Nieuw Guinea, maar ook van huis en haar verdreven naar die vluchtelingenkampen op de grens van beide Papua-landen.

Er is ook nog Devi Yawan, die in een reguliere procedure hier een toekomst zoekt bij haar man (van papua-afkomst) en haar beide kinderen, haar man en haar jongste kind hebben de nederlandse nationaliteit, haar oudste kind kan niet worden bijgeschreven omdat de vreemdelingenpolitie het tijdelijk in bezit houden van een paspoort nogal letterlijk neemt en is dat paspoort, ondanks de verzoeken om het te mogen verlengen , verlopen en wordt ook het paspoort van het oudste kind niet ter beschikking gesteld om de bevolkingsadministratie op orde te krijgen.

Er verlopen veel paspoorten van vreemdelingen in Nederland op deze manier, ten gevolge van de non-coöperatieve instelling van de vreemdelingenpolitie.

De IND geeft aan dat paspoorten verlengd dienen te worden, de vreemdelingenpolitie geeft aan: dat bepalen wij wel, wij hebben ze tijdelijk ingenomen en zie ze maar terug te krijgen voor verlenging.

Mijn verzoek, volgend op deze mail, is het uit vreemdelingenbewaring laten gaan van Donatus Dony Karuri, hij zal zeker de illigaliteit niet ingaan, want de verbondenheid met de Nederlandse Papua bevolkingsgroep is groot, voor opvang voor hem zal gezorgd worden.

Mijn verzoek is tevens de vraag om de procedures voor deze Medelanders / Nederlanders op te schorten tot na het zomerreces zodat er geen beslissingen / stappen worden (onder) (ge)nomen waarover men later zou moeten zeggen dat het niet meer terug te draaien is.

Papua's die actief zijn geweest binnen het OPM zijn hun leven niet veilig in West Papua (bewijsmateriaal te over), en daarnaast ze zijn erkend als vluchteling door PNG (Papua New Guinea).

Er ligt op dit moment een verzoek van o.a. de dagbladen TROUW en het NRC-HANDELSBLAD voor het verstrekken van gegevens voor artikelen in de pers en er zijn vergevorderde gesprekken met de redactie van WEGENER, die het overgrote gedeelte van Nederland in de Regionale Pers voorziet van regionale dagbladen, om over deze onmenselijke situatie waarover de nederlandse overheid al zwijgt vanaf 1962 om aantoonbaar te maken dat de nederlandse overheid, ministers en kamerleden van alle kabinetten vanaf 1962 tot en met dit kabinet mede-verantwoordelijk is voor de GENOCIDE die plaatsvindt in West Papua.

Hoogachtend,

S.Goossensen
Juridisch- en Maatschappelijk Adviseur
E-mailadres: onderstesteen@hotmail.com


Onderwerp Geschreven door Gepost
  Voormalige "Nederlandse" Papua in "Vreemdelingen"bewaring ! ! !
S.Goossensen 12/07/2011 02:26
 

Re: Voormalige "Nederlandse" Papua in "Vreemdelingen"bewaring ! ! !

Gerard Thijssen 12/07/2011 17:58
 

Re: Voormalige "Nederlandse" Papua in "Vreemdelingen"bewaring ! ! !

SIGO 15/07/2011 03:58
Ga naar: •DiscussielijstZoekenLog in
Sorry, je hebt geen toestemming voor het posten van berichten in dit forum.
 
Privacy- en cookiebeleid - Copyright - Disclaimer - Alle dochters - Dochters per categorie - Forum en chatregels - Contact
© 1998-2011 Startpagina B.V. - papua.startpagina.nl - onderdeel Sanoma Media Netherlands groep